RNA توالی یابی

آموزش آنالیز دادههای RNA-Seq

معرفی دوره:

امروزه با توجه به گسترس مطالعات در زمینه ی بیماری ها و تاثیرات محرک های خارجی در بروز فنوتیپ های مرتبط و با توجه به نقش انکار ناپذیر تغییرات ژنومی در القای فنوتیپ ها ، نیاز به بررسی جامع پروفایل بیانی ژن ها بیش از پیش احساس میشود. در گذشته تکنیک های مطالعه ترانسکریپتوم با استفاده از روش microarray بسیار شایع بود حال انکه با کمک این تکنیک تنها میتوان تغییرات ژن های از پیش شناسایی شده را مورد مطالعه قرار داد و بهمین دلیل بسیاری از ژن های موثر در بروز بیماری ها بدلیل ناشناس بودن از چرخه ی مطالعه حذف می شدند و این را می توان به نوعی بزرگترین دلیل عدم پیشرفت در کشف دلایل ژنتیکی دخیل در بروز بسیاری از بیماری ها دانست. از سوی دیگر امروزه ارتباط بین مسیر های مختلف مولکولی و بر همکنش انها در القای فنوتیپ بیماری ها محقق را وادار می سازد تا به کشف ارتباطات بین شبکه های ژنی مختلف و بررسی تاثیرات متقابل تغییر در بیان ژنهای دخیل در مسیر های مولکولی بیش از پیش اهتمام ورزد.
با توجه به انچه شد تکنیک هایی که بتوانند دید جامع و کاملی از انالیز های ترانسکریپتوم و تغییرات پروفایل بیان ژن ها را به محقق بدهند در حوزه ی مطالعات ژنتیک بسیار حائز اهمیت هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، قسمت مطالب آموزشی نت سای بخش rna-sequencing را مطالعه بفرمایید.

print
Tags:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =