فلوسیتومتری

سلول‌ها پس از تریپسینه شدن در PBS فاقد منیزیم و کلسیم و اتانول ۷۰% حل می‌شوند و در دمای ۲۰- نگهداری شود.این مرحله برای فیکس کردن سلول‌هاست.
۱٫ ۱ میلی لیتر بافر Rinsing اضافه شده و سپس به مدت ۵ دقیقه با دور rpm 2000 سانتریفوژ شده و محیط رویی خالی می‌شود.
۲٫ آنتی بادی ثانویه PE به میزان ۱۰۰۰ میکرولیتر اضافه شده و به مدت یک ساعت در دمای اتاق نگه داشته می‌شود.
۳٫ ۱ میلی لیتر بافر Rinsing اضافه شده و پس از سانتریفوژ مجددا محیط رویی خالی می‌شود.
۴٫ بافر FACS اضافه شده
۵٫ نمونه ها با رنگ PE خوانده می‌شود.

print
Tags: ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =