Circular RNA Sequencing

با پیشرفت تحقیقات در علم ژنتیک و با رسیدن به این حقیقت که تاثیر عوامل تنظیمی دخیل در بیان ژن ها در ایجاد اختلالات و بیماری ها به مراتب مهمتر از نقش خود ژن هاست و همچنین با وجود امکان یافتن راهکار های درمانی با کمک عوامل تنظیمی و کنترل بیان ژن ها امروزه کشف مولکول های جدید در راستای تنظیم بیان عوامل تنظیمی و کنترل بیان انها نیز بسیار حائز اهمیت است.
امروزه با توجه به نیاز بیشتر به شناخت عمیقتر در سیستم های سلولی و مولکولی و بررسی انواع مختلفی از مولکول های اسید های نوکلئیک ، انواع جدیدی از DNA ها و RNA ها شناسایی و تاثیرات انها در بروز بیماری ها ارزیابی میشود. با در نظر گرفتن ارزش روز افزون نقش مولکول های تنظیمی در کنترل مسیر های حیاتی در سلول پیدا کردن راهکار هایی برای کنترل خود مولکول های تنظیمی می تواند تاثیر بزرگی در هدایت صحیح مسیر های ژنی و جلوگیری از ایجاد اختلال داشته باشد. از جمله انواع RNA هایی که امروزه بسیار در معرض توجه می باشد Circular RNA ها است.
این مدل از انواع RNA ها دارای شکلی حلقوی بوده و میتوانند در پی مراحل مختلف ویرایش و پردازش RNA ها ایجاد شوند. امروزه در حدود ۲۰۰۰ نوع از Circular RNA ها شناسایی شده اند که بیشترین جایگاه عملکردی و بیانی انها در مغز گزارش شده است. این نوع از RNA ها دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله توانایی همانند سازی به روش دایره غلتان، باز ارایی ژنوم، مقاوم در برابر تجزیه ی اگزونوکلئازی و همچنین القای folding و ثبات ساختاری RNA ها می باشد

نحوه ی شکل گیری Circular RNA ها

Circular RNA

 از این مدل از RNA ها به عنوان عوامل تنظیمی برای سایر RNA ها از جمله miRNA ها نیز یاد میکنند. Circular RNA ها به نوعی miRNA Sponge هستند که با دارا بودن جایگاه های متعدد اتصال با miRNA ها از طریق توالی های نوکلئوئیدی مکمل با انها میتوانند به نوعی عملکرد مهاری بر روی miR ها داشته و این طریق بیان انها را تنظیم کنند. در بسیاری از بیماری ها تغییرات در بیان این رونوشت ها سبب بر هم خوردن کنترل بیان عوامل تنظیمی و در نهایت از القای تغییر در بیان ژن ها میشود.

انواع عملکرد های Circular RNA ها

انواع عملکرد های Circular RNA ها

انواع مکانیسم های عملکرد Circular RNA ها

انواع مکانیسم های عملکرد Circular RNA ها

با توجه به اختصاصی بودن بیان Circular RNA ها در بافت های مختلف میتوان از ان به عنوان بیومارکرهای تشخیصی نیز یاد کرد. انواع مختلفی از Circular RNA به عنوان بیومارکر های سرطان شناسایی شده اند و در تشخیص مراحل پیشرفت بیماری کمک کننده هستند.
از این رو شناخت کامل و جامع انواع Circular RNA های تحت تاثیر در ایجاد بیماری های مختلف و بررسی تاثیر تغییرات بیان انها بر روی بیان مولکول های تنظیمی و در نهایت بیان ژن ها می تواند نگاهی جدید به نقش سیستم های تنظیمی در شبکه های مولکولی و ارتباط بین میانکنش شبکه های تنظیمی با یکدیگر و تاثیر ان در بروز فنوتیپ های اختلال ایجاد کند.از سوی دیگر با در نظر گرفتن نقش کنترلی Circular RNA ها در بیان مولکول های تنظیمی میتوان نقش درمانی نیز برای انها در نظر گرفت.

نقش تنظیمی Circular RNA ها در بیان ژن ها به واسطه ی مهار miRNA ها

با توجه به ناشناس و جدید بودن Circular RNA ها امکان شناسایی انها در انواع مختلف بیماری ها و بررسی تغییرات بیان انها تنها از طریق تکنیک توالی یابی امکانپذیر است.این تکنیک به محقق این امکان را میدهد تا بدون داشتن هیچگونه پیش فرض از توالی احتمالی Circular RNA جهت طراحی پرایمر و یا پروب ، انواع جدیدی از ان را شناسایی کند؛ از سوی دیگر با استفاده از حساسیت و دقت بالای این تکنیک تغییرات بیان در Circular RNA ها هر چند ناچیز قابل ارزیابی می باشد.
از ان جایی که موضوعات مربوط به توالی یابی Circular RNA ها در بیماری ها بسیار جدید می باشد، داده های به دست امده اندک بوده و ناشناخته های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

مزایای توالی یابی Circular RNA ها:
۱- کشف CircRNA های جدید
۲- بررسی تاثیرات تغییر بیان CircRNA ها در بیان ژن ها
۳- بررسی ارتباط بین CircRNA ها و miRNA ها در تنظیم بیان ژن ها
۴- امکان ایجاد ارتباط بین سیستم های تنظیمی و مسیر های مولکولی دخیل در ایجاد بیماری ها
۵- یافتن بیومارکر های تشخیصی و جدید برای بیماری ها
۶- امکان شناسایی شبکه های عظیم تنظیمی در مسیر های مهم و تاثیرگذار مولکولی
۷- شناسایی انواع الگو های بیانی مختص به بافت
۸- کشف راهکار های درمانی نوین بر پایه ی دانش ژنتیک برای بیماری ها

print
Tags: , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =